جستجوی گویندگان

کد کاراکتر : 4890511

پنجشنبه 19 ژانویه 2017
ضبط صدا ویژه ی کاراکترها کودکانه ضبط صدای عروسک های نوستالژی
ضبط صداهای مورد نیاز جهت سازندگان بازی
صدای شخصیت های انیمیشن