جستجوی گویندگان

ضبط صدای نریشن و گویندگی پادکست

دوشنبه 06 آگوست 2018

ضبط نریشن و گویندگی

نریشن چیست؟

نریشن به معنای روایت قصه است. معادل نریشن به انگلیسی “ویس اُور” (Voice-Over) یا “آف اسکرین”  (Off-Screen) میباشد. در سینما ، نریشن توضیحات اضافی است که از سوی کسی بیان می شود ، که از شخصیت های فیلم نیست. در فیلم های مستند و آموزشی ، صدایی است که روی فیلم آن را می شنویم و اطلاعات تکمیلی درباره تصویری را که می بینیم در اختیارمان می گذارد. در فیلم های داستانی ، معمولا صدای یکی از شخصیت هاست و هدف از آن ، دادن اطلاعات بیشتر و گسترش آگاهی ما از شخصیت ها و ماجرای فیلم است.
مجموعه آواگر با بهره گیری از استودیو مجهز ، فضایی حرفه ای و با همکاری گویندگان حرفه ای و متخصص در زمینه ضبط نریشن و گویندگی مفتخرست ص