سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گویندگان زبان انگلیسی

گویندگان آواگر

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. و تقریباً ۲۰٪ از جمعیت جهان با آن صحبت می کنند. معادل ۱/۵ میلیارد نفر چندین عامل وجود دارد که باعث می شود. زبان انگلیسی برای ارتباط در زمان فعلی ضروری باشد. برای برقراری ارتباط در سطح بین المللی ویا در هر تجارتی که می خواهید دنبال کنید.

ضبط صدا با گویندگان انگلیسی جهت تلفن گویا و یا معرفی شرکت، به شماکمک می کند. اگر به دفاتر شرکت های خصوصی، سازمان های دولتی، یا حتی شرکت های مهندسی مختلف مراجعه کنید. متوجه شیوع زبان انگلیسی خواهید شد.

امروزه ضبط صدا با زبان انگلیسی جهت تلفن گویا و تیزر توسط بسیاری از کمپانی ها و شرکت های بزرگ ایران توسط آواگر انجام میشود. ما در آواگر سعی کرده ایم تا با همکاری بهترین گویندگان انگلیسی زبان، شرایطی را فراهم سازیم تا در صورت سفارش ضبط صدای انگلیسی در خدمت شما بزرگواران باشیم.

۷۵۹۰۹۰۲

کد گوینده انگلیسی زبان: ۷۵۹۰۹۰۲

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۱۱۱۷

۷۳۹۰۹۰۱

کد گوینده انگلیسی زبان: ۷۳۹۰۹۰۲

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۴۹۹

۷۰۹۰۹۰۱

کد گوینده انگلیسی زبان: ۷۰۹۰۹۰۱

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۱۸۴۲

۴۵۹۰۵۰۱

کد گوینده انگلیسی زبان: ۴۵۹۰۵۰۱

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۶۲۱

۴۴۹۰۵۰۱

کد گوینده انگلیسی زبان: ۴۴۹۰۵۰۱

انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبانها و زبان دوم رایج در فرهنگ های مختلف است. ...

۲۰ دی ۱۳۹۹

۰

۴۵۲۲

توسط
تومان