آنونس چیست ؟
۲۴
آنونس  چیست ؟ آنونس از اصطلاحات سینما و تاتر بوده و در اصل فیلم کوتاهی است که برای تبلیغ و معرفی یک فیلم ساخته میشود که صحنه هایی از فیلم را در برمیگیرد. از نظر لغوی معنی آنونس، پیش پرده ...
توسط
تومان