بیوگرافی و زندگی نامه آوید بزرگی
فاقد تصویر شاخص
دانلود نمونه صدای خانم آوید بزرگی :   آوید بزرگی، گوینده برنامه می‌گوید: سال 84 وارد رادیو شدم و اولین کارم را هم در رادیو تهران اجرا کردم. با رادیو‌های دیگر قبلا همکاری می‌کردم، ولی هم‌اکنون فقط در رادیو تهران ...
توسط
تومان