تصاویر پرویز بهرام
فاقد تصویر شاخص
دانلود نمونه صدای آقای پرویز بهرام :   پرویز بهرام پرویز بهرام دانش‌آموختهٔ کارشناسی حقوق قضایی است و سالها وکیل رسمی دادگستری بوده است. او کار دوبله را از سال ۱۳۲۴ با حضور در دوبلهٔ فیلم ایتالیایی هنرپیشه شروع‌کرد. صدای ...
توسط
تومان