دانلود فایل صدای تفنگ ساچمه ای
دانلود فایل صدای گلنگدن کشیدن تفنگ
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای تفنگ ساچمه ای  قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان