سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود فایل صدای شلیک گلوله
دانلود فایل صدای تیراندازی
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شلیک گلوله  قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای تیراندازی
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شلیک گلوله (فایل دوم ) قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای گلنگدن کشیدن تفنگ
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شلیک گلوله قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان