دانلود فایل صوتی رعد و برق
دانلود فایل صدای ترقه و رعد و برق
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ترقه و رعد و برق  قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان