دانلود نمونه صدای خانم فاطمه رکنی
فاقد تصویر شاخص
دانلود نمونه صدای خانم فاطمه رکنی :   گوينده بايد با مخاطب صادقانه سخن بگويد   فاطمه رکنی سال 1341 در بوشهر به دنیا آمد. لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز دارد و گوینده برنامه‌های دانشوران، آب و آیینه، مبانی ...
توسط
تومان