ساخت انیمیشن دو بعدی
۲۸
صداگذاری شخصیت های انیمیشن و کارتون تلفیق تخصص،علم و تجربه جهت صداگذاری انیمیشن توسط آواگر انیمیشن یکی از جذاب ترین هنرها برای اهداف تبلیغاتی ، علمی ، آموزشی ، اجتماعی و ... به حساب می آید. فعالیت در زمینه انیمیشن ...
توسط
تومان