سفارشات ضبط صدای عروسک
کد کاراکتر : ۴۸۹۰۵۱۱
ضبط صدا ویژه ی کاراکترها کودکانه ضبط صدای عروسک های نوستالژی ضبط صداهای مورد نیاز جهت سازندگان بازی صدای شخصیت های انیمیشن
توسط
تومان