سفارش ضبط صدا برای سانترال
۲۲
راهنمای ثبت سفارشات در مجموعه آواگر شاید تا به امروز نیازی به سانترال و تلفن گویا نداشته اید یا زمانی طولانی با خودتان کلنجار رفته اید که چه هدیه ای میتوانید به مادر ، پدر ، همسر ،دوستان وعزیزانتان بدهید ...
توسط
تومان