صداهای آماده جهت تلفن گویا و سانترال
۸
ضبط کلیه فرامین صوتی مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی صداهای آماده جهت تجهیزات گویا بسیاری از شرکت ها ، سازمان ها و ارگان های بخش خصوصی و دولتی مانند بانک ها ، بیمارستان ها و... دارای سیستم های نوبت دهی ...
توسط
تومان