سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مرجع فایل های صدا های محیطی
دانلود فایل صدای لولای درب
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای لولای درب قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای بستن درب
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای بستن درب قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای بستن درب زیرزمین
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای بستن درب زیرزمین قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای ریختن دومینو
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ریختن دومینو قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای غلتک
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای غلتک قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای سگ
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای سگ قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای دایناسور
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای دایناسور قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای دوربین دیجیتال
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای دوربین دیجیتال قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای لرزش تاس
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای لرزش تاس قرار گرفته است. دانلود
دانلود فایل صدای انداختن تاس
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای انداختن تاس قرار گرفته است. دانلود   همچنین شما میتوانید سایر صدا های مورد نیاز ...
1 2 3 14
توسط
تومان