نرم افزار Adobe Audition
۲۵
آموزش ویرایش فایل های صوتی یکی از عوامل مهی که موجب اثربخشی و ارزشمند شدن یک محتوای ویدویی و فایل صوتی میگردد تنظیم درست و ماهرانه جلوه های صوتی است. بدین معنا که بخش صوتی یک کلیپ‌ یا فایل صوتی ...
توسط
تومان