سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گویندگی در رادیو
۵
گویندگی در رادیو (قسمت سوم) عوامل موثر در شخصيت و صداي گوينده علت هايي وجود دارند که در شخصيت و صداي گوينده تأثير ميگذارند و گوينده بايد اين موارد را بشناسد تا بتواند درراه رسيدن به هدف خويش موفق شود ...
۱۳
گویندگی در رادیو (قسمت دوم) گوينده تخصصي اخبار برخي گويندگان براي اجراي بخش خاصي از خبر (مثلاً اخبار ورزشي) در نظر گرفته ميشوند. گوينده اي که براي بخش خاصي در نظر گرفته شده است بي ترديد بايد نه تنها به ...
۱۴
گویندگی در رادیو راديو براي ادامه بقايش تغيير شکل داده و به لطف تکنولوژي خوش آب و رنگتر شده است. راديو ديگر آن جعبه بزرگ گوشه خانه نيست، بلکه ميتواند به کوچکي تلفن همراه شما، هميشه همراه شما، مثلاً در ...
توسط
تومان