جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای تفنگ ساچمه ای

دانلود فایل صدای تفنگ ساچمه ای
دوشنبه 19 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای تفنگ ساچمه ای  قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes