جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای ضربه زدن به تخته

دانلود فایل صدای ضربه زدن به تخته
پنجشنبه 26 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ضربه زدن به تخته قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط نویسنده د