جستجوی گویندگان

دانلود موسیقی های زمینه

سه شنبه 02 ژوئن 2020

اشتباهات رایج در تدوین متن تلفن گویا تابه حال به ا

شنبه 07 دسامبر 2019

اهمیت زمان انتظار ضبط صدا در کسب و کار آیا میدانس

سه شنبه 22 اکتبر 2019

قوانین و مقررات جهت سفارش ضبط صدا مشتریان عزیز آو

دوشنبه 10 دسامبر 2018

ضبط صدا برای پیام صوتی پیام صوتی چیست؟ احتمالا تا

دوشنبه 05 نوامبر 2018

گویندگی در رادیو (قسمت سوم) عوامل موثر در شخصيت و ص

شنبه 03 نوامبر 2018

گویندگی در رادیو (قسمت دوم) گوينده تخصصي اخبار برخ

شنبه 27 اکتبر 2018

ضبط صدا برای سیستم های VOIP (قسمت دوم) در مقاله قبل خ

موارد بیشتر