جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای تیراندازی

دانلود فایل صدای تیراندازی
شنبه 03 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای تیراندازی قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes