جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای سنج

دانلود فایل صدای سنج
سه شنبه 16 آگوست 2016

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای سنج قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes