جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای های هت درام

دانلود فایل صدای های هت درام
سه شنبه 16 آگوست 2016

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای های هت درام قرار گرفته است.

دانلود

 

business brochure design with colorful hexagonal shapes