جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای کارت کشیدن

دانلود فایل صدای کارت کشیدن
یکشنبه 11 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای کارت کشیدن  قرار گرفته است.

دانلود

 

 

 

business brochure design with colorful hexagonal shapes