جستجوی گویندگان

کد کاراکتر : 4890581

کد کاراکتر : 4890581
پنجشنبه 19 ژانویه 2017

 

ضبط صدا ویژه ی کاراکترها کودکانه
ضبط صدای عروسک های نوستالژی
ضبط صداهای مورد نیاز جهت سازندگان بازی
صدای شخصیت های انیمیشن
business brochure design with colorful hexagonal shapes