کد کاراکتر : ۵۲۹۰۶۲۷

کد کاراکتر : 4890511

 

ضبط صدا ویژه ی کاراکترها کودکانه
ضبط صدای عروسک های نوستالژی
ضبط صداهای مورد نیاز جهت سازندگان بازی
صدای شخصیت های انیمیشن
توسط
تومان