سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گویندگی در رادیو (قسمت اول)

14
امتیاز خود را ثبت کنید!

گویندگی در رادیو

راديو براي ادامه بقايش تغيير شکل داده و به لطف تکنولوژي خوش آب و رنگتر شده است. راديو ديگر آن جعبه بزرگ گوشه خانه نيست، بلکه ميتواند به کوچکي تلفن همراه شما، هميشه همراه شما، مثلاً در جيب شما باشد. راديو باقی خواهد ماند همان طور که نيم قرن پيش فروغ فرخزاد گفت “تنها صداست که ميماند” و اين صدا، غالبا صداي گويندگان راديو است که به گوش مخاطبان ميرسد.از آنجا که حاصل کار گروهيِ عوامل تهيه، تنظيم و پخش خبر را در راديو، گوينده يا گويندگان آن بخش خبري به سهم و نظر مخاطبان اين رسانه ميرسانند، ضروري به نظر ميرسد به ابعاد مختلف گويندگي در اين رسانه پرداخته شود. گفتن اخبار در راديو گستره هاي مختلفي را دربر ميگيرد. از برنامه هاي مشروح خبري گرفته (که حدود يک ساعت طول ميکشد) تا اخبار کوتاه راس هر ساعت.
واژه گويندگي با مفهوم عام خود، فعاليتهاي زياد و متنوعي را در مجموعه راديو دربر ميگيرد. از جمله اين فعاليت ها ميتوان به گويندگي خبر، اجراي گفتگوهاي راديويي، اجراي مسابقات راديويي، اعلام برنامه، مصاحبه، مجري کارشناسي و … اشاره کرد. طبيعتاً در هر يک از حوزه هاي ياد شده در امر گويندگي، ميران اثرگذاري شاخص هاي معين در کار گويندگي، متفاوت خواهد بود. البته در گويندگي هاي مختلف نقش اين شاخص ها قابل تغيير است همانطورکه ويژگي هاي معيار براي يک گوينده خبر يا يک مجري مسابقه هاي تفريحي راديو و تلويريون ممکن است تفاوت هاي محسوسي داشته باشد. در این نوشته فقط به کار گوينده خبر و شاخص هاي مورد نياز آن تاکيد شده است.

گوينده خبر

گوينده خبر فردي است که ضمن شناخت مباني خبر، علاوه بر مشارکت نسبي در تهيه و تنظيم، وظيفه اجراي اخبار و تفاسير سياسي را در راديو و تلويريون به عهده دارد.
گوينده راديو ضمن کوشش در بهبود کيفيت صداي خود و برطرف کردن معايب آن، بايد داراي سبک و قالب خاص خود باشد و اين سبک و قالب را عوض نکند تا معروفِ سبک خود گردد. شنونده هنگام شنيدن برنامه راديويي گوينده را نمي بيند و اين تنها صداي گوينده است که در روح شنونده رسوخ کرده و با او ارتباط برقرار مي کند. البته حفظ اين ارتباط تنها به وسيلة گوينده امکان پذير نيست بلکه تهيه کنندگان برنامه ها هم در پاره اي موارد ميتوانند در جهت حفظ آن مؤثر باشند و با تذکر به گوينده، در چگونگي استفاده از اين صدا و ارتباط، وي را ياري دهند.گوينده ضمن گيرايي و شيوايي صدا بايد از آموزشهاي تخصصي لازم نيز برخوردار باشد تا هر مطلب و هر جمله وکلمه را آنگونه که از سوي شنونده پذيرش مطلوب داشته باشد ادا کند. گوينده راديو و صداي راديويي او در ارائه مطلب برنامه ها، از ابزارهاي بسيار مهم و قابل توجه يک گروه توليدي است. ضمن آنکه گويندگان تلويريوني هم ابتدا بايد صداي قابل قبول داشته باشند و آنگاه ديگر تخصص هاي آنها مورد ارزيابي قرار بگيرد.گويندگان داراي هر درجة تحصيلي و معلومات که باشند ناگزيرند پيوسته در جريان حوادث اطلاعات، خبرهاي علمي، پيشرفت هاي صنعتي و … قرار داشته باشند. از اين گروه انتظار هست که بيشتر از ديگران از اطلاعات عمومي و رايج برخوردار باشند. گويندگان راديو و تلويريون بايد به غیر از برنامة خود، پيوسته به جمع آوري اطلاعات مختلف مشغول باشند و در کنار معلومات عمومي از جهان علم، صنعت، تکنولوژي، هنر و فرهنگ، به وسيله ديگر همکاران و نويسندگان، تهيه کنندگان و مشاوران فرهنگي برنامه ها کسب فيض کنند. به خصوص از گويندگاني که پيش از آنها به اين حرفه مشغول بوده اند، بهره بگيرند. گوينده خبري راديو بايد پيوسته شنونده خبرهاي راديو باشد تا هم از محتواي خبرها استفاده کند وهم با شيوه هاي مختلف خواندن خبر بيشتر آشنا شود و از چند و چون و محاسن و معايب گويندگي خبرآگاهي بيشتري پيدا کند. برخي معتقدند گويندگي در راديو آسانتر از گويندگي در تلويريون است. در حاليکه در راديو به لحاظ اينکه استفاده بيشتري از صداي گوينده ميشود، نقش مهمتر و حساس تري به عهده وي گذاشته شده و شايد در پاره اي موارد مهم تر و دشوارتر از گويندگي در تلويريون باشد. چرا که بيننده تلويريون هنگام ديدن برنامه حواس مختلفي را صرف دريافت جنبه هاي مختلف تصوير تلويريون ميکند ولي در راديو تنها صدا است که به گوش شنونده ميرسد و به خصوص چون صداي گوينده به همراه موزيک هاي متنوع ديگر پخش ميشود، اين صدا بايد داراي آنچنان انعطاف و لطف و گيرايي باشد که شنونده دقایق و ساعت هايي را بدون خستگي پاي راديو بگذراند در حاليکه در تلويريون در برخي موارد سهم کمتر وکوتاهتري به عهده گوينده محول ميشود.
گويندگان راديو ضمن اينکه تصويرشان به نظر مردم نميرسد و هنگام گويندگي تنها با ميکروفن و عوامل توليد سروکار دارند، تأکيد بيشتري روي صدايشان است که هم از لحاظ تن صدا و فونيک در يک برنامه خاص مورد توجه قرار بگيرند و هم از سويي مهارت و تخصص حرفه اي آنها به خصوص در برنامه هاي زنده بايد آنچنان باشد که شنونده احساس نکند گوينده مطلبي را از روي نوشته ميخواند.

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

توسط
تومان